Kvinder som flygtninge og asylansøgere

  1. A) Generelle guidelines og rapporter

    B) Europa

    C) Mellemøsten

    D) Danmark

    E) Resolutioner

 A) Generelle guidelines og rapporter

From Conflict to Peace? #Womensvoices – Recommendations om Preventing & Combating Violence against Refugee Women & Girls on the Move, European Women’s Lobby June 2016, se file:///C:/Users/Tove/Downloads/_womensvoicesfinalforweb-2.pdf

*

General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 5 November 2014
Se http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=CEDAW/C/GC/32

*

Asylum is not gender neutral – Protecting women seeking asylum. The need for gender guidelines to implement the EU qualification directive and the asylum procedures directive. A practical advocacy guide.  A joint project of the European Women’s Lobby, Refugee Women’s Resource Project at Asylum Aid, UK with the support and encouragement of the UNHCR Regional Representatiom in Brussels. November 2007, 19 pages.

http://www.womenlobby.org/EWL-Asylum-Aid-Practical-Advocacy-Guide-on-Gender-and-Asylum-November-2007?lang=en

*

Guidelines on the Protection of Refugee Women prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees  , UNHCR, Geneva, July 1991.
Se http://www.unhcr.org/3d4f915e4.html

B) Europa

Women Refugees at Risk in Europe, March 2016, en rapport fra Nobel Women’s Initiative,
se http://nobelwomensinitiative.org/new-report-women-refugees-at-risk-in-europe/
Rapporten, som er udgivet på baggrund af en kvindedelegations rejse gennem Europa ad samme rute som flygtninge, sætter fokus på emner som Impact of the refugee crisis on women – Ensuring safe passage of refugee women through Europe – Spotlights on groups supporting women refugees in Europe.

wp_20160924_18_12_09_pro48874

 

 

 

 

 

 

 

Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migration Crisis,  Rapport fra FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, i samarbejde med UNFPA,  FN’s Befolkningsfond og Women’s Refugee Commission, januar 2016.
I midten af januar 2016 udgjorde kvinder og børn omkring 55 % af de flygtninge, som  nåede frem til Europa ad søvejen mod 27 % i juni 2015. Mange af dem havde allerede undervejs fra hjemlandet været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb, ikke mindst som del af “betaling” for rejsedokumenter og for selve transporten.
Læs hele rapporten på http://www.unhcr.org/news/latest/2016/1/569fb22b6/refugee-women-move-europe-risk-says-un.html

*

Om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU, Betænkning af 10. februar 2016 fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.
Se http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+XML+V0//DA

*

En-gendering the European Asylum support office: Amnesty International’s END FGM European Campaign, the European Women’s Lobby and ILGA-Europe recommend the integration of a gender perspective into the work of the European Asylum Support Office. May 2011.
Se http://www.medinstgenderstudies.org/en-gendering-the-european-asylum-support-office-easo/ – Recommendations for the integration of a gender perspective into the work of the European Asylum Support Office


C) Mellemøsten

Syrien: Violations against Women in Syria and the Disproportionate Impact of the Conflict on them: NGO Summary Report, Universal Periodic Review of the Syrian Arab Republic, November 2016. English and Arabic Version.
Se http://wilpf.org/report-release-violations-against-women-in-syria-and-the-disproportionate-impact-of-the-conflict-on-them-ngo-summary-report-for-the-universal-periodic-review-of-syria/

 

D) Danmark

Til kvinder, der søger asyl i Danmark – en flyer om CEDAW-konventionen (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) med råd og links udgivet af udlændingeadvokaterne Niels-Erik Hansen, Jytte Lindgaard og Anne Osbak, efteråret 2015, se http://asyltilkvinder.dk.
Teksten findes pt. på dansk, engelsk, russisk og fransk, arabisk tekst er under forberedelse.

E) Resolutioner

The Provision of Gender – Sensitive Support to Syrian Women Refugees, June 22 2016, WILPF, Women’s International League for Peace and Freedom, se http://wilpf.org/wilpf_statements/resolution-the-provision-of-gender-sensitive-support-to-syrian-women-refugees/

*

FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed (2000),
se http://www.kvinderaadet.dk/files/FN_resolution_1325.pdfe
Danmarks handlingsplan for Resolution 1325, s
Denmarks National Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security 2014 – 2019,
http://Denmarks National Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security 2014 – 2019

 

ARTIKLER I FRED & FRIHED, KVINDEFREDSLIGAENS TIDSSKRIFT, SOM UDKOM INDTIL 2014, OM KVINDER SOM FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE

fred & frihed 2014:
Hvad der videre hændte Emma/Nanna Carlsen, f & f 2014:1, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fred_frihed_nr1_2014.pdf

Jeg overdriver ikke – en situationsberetning om Syriens kvinder/Hiam Al-Chirout, f & f 2014:3, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2015/05/f-f-3.14-elektronisk.pdf

fred & frihed 2013:
Om at være frivillig i et asylcenter/Inger Lumholt, f & f 2013:1, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fredfrihed_1_2013.pdf

Udrejsecenter skal få flere til at rejse hjem/Tove Krag, f & f 2013:3, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fred_frihed_Nr3_2013.pdf

Tvangshjemsendt og hvad så? – en rapport fra Serbien/Lise Ravn og Ebbe Jørgensen, f & f 2013:3, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fred_frihed_Nr3_2013.pdf

fred & frihed 2012:
Med livet på standby/Kirsten Bitsch, f & f 2012:1, s. 23 – 25

Asyldebatten flyttede med til Bornholm/Gerd Gottlieb, f & f 2012:2, s. 14 – 15

Et år med S-SF-R: Hvordan har asylaktivister og andre gode kræfter forsøgt at påvirke regeringen i år 1 med S-SF-R?/Gerd Gottlieb, f & F, 2012:3, s. 7 – 8

fred & frihed 2011:
Æresrelaterede asylmotiver set i et kønsperspektiv/Stinne Østergaard Poulsen, f & f 2011:3, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fredogfrihed3_2012.pdf

fred & frihed 2010:
10 år i det danske asylsystem i kvindeperspektiv, et interview ved Gerd Gottlieb, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2017/02/fred-frihed-2.10.til-hj..pdf

Asyl – mest for mænd?/Michala Clante Bendixen, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2017/02/fred-frihed-2.10.til-hj..pdf

Kvindegruppe for asylansøgere/Gerd Gottlieb og Else Margrethe Holmberg, se https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2017/02/fred-frihed-2.10.til-hj..pdf

Ventetid i Danmark – en iransk kvindes beretning/Shirin, f & f 2010:3 s. 19 – 20

fred & frihed 2009:
Life in the Camp, et digt af Maureen Nge Chi fra Cameroun, f & f 2009:2, s. 15

fred & frihed 2008:
Jeg gav op efter fem måneder – om fem måneder som centerlæge på Røde Kors’ Asylcenter i Kongelunden/Ellen Sørensen, f & f 2008:1, s. 10 – 11

fred & frihed 2007:
Asylpolitik i kvindeperspektiv – 8. marts-tale ved Amnesti Nu/Gerd Gottlieb, f & f 2007:1, s. 14

fred & frihed 2006:
Nok er nok – helt ærligt! Oplæg ved foretræde for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 26. september 2006/Inga Axelsen og Charlotte Mortensen, f & f 2006:3, s. 8 – 11

Asylbørn i Danmark/ Bente Rich, f & f 2006:3, s. 12 – 13