Kronikker og artikler, læserbreve og henvendelser til politikere

NEDRUSTNING

Mekanikerne der passer de danske F-16 fly i Irak, kræver en pause, og det håber jeg politikerne straks bevilger dem. I mellemtiden er folketinget i fuld gang med at indkøbe nye bombefly til det svimlende beløb af 30 milliarder, næsten uden at befolkningen er blevet opmærksom på hvad der foregår. Det ville være en god ide hvis politikerne også bevilgede sig selv en pause til at overveje absurditeten i hele foretagendet. Hvad skal vi overhovedet med sindssygt dyre nye fly? Har vi ikke lavet ulykker nok med de gamle? Det er nedrustning der er brug for.

Minna Skafte Jensen, læserbrev i Politiken, 2. august 2015

Ny global våbenhandelstraktat er en julegave til hele verden, kronik i Politiken 25.12.14, http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2494001/ny-global-vaabenhandelstraktat-er-en-julegave-til-hele-verden/

*

26. januar 2014

Women’s Power to Stop War – Syriens kvinder med i fredsforhandlingerne

Til statsminister Helle Thorning Smidt
Til udenrigsminister Holger K. Nielsen
Til ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen

Udtalelse vedtaget af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed – WILPF – i Danmark, Finland, Norge og Sverige på nordisk møde i Oslo den 25. – 26. januar 2014 og efterfølgende sendt til regeringerne i de respektive lande:

Women’s Power to Stop War – Syriens kvinder med i fredsforhandlingerne
Vi er alarmerede over, at Syriens kvinder ikke har fået adgang til forhandlingsbordet ved fredsforhandlingerne om Syriens fremtid på den igangværende Genève II-fredskonference.

WILPF har gennem længere tid arbejdet intensivt for at støtte det syriske civilsamfund og syriske kvinderettighedsaktivister i deres arbejde med at finde en holdbar løsning på konflikten. Det har længe været kendt, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt under væbnede konflikter. En høj tilstedeværelse af våben i et samfund leder til øget vold mod civile, herunder et øget antal voldtægter samt øget brug af tortur og andre krænkelser af menneskerettighederne. Og det er kvinderne, som kommer til at stå med eneansvaret for børn og andre udsatte i både flygtningelejre og i samfundet som helhed.

Syriske kvinderettighedsorganisationer og aktivister har sammen med WILPF stillet krav om, at fredsprocessen bliver inkluderende. Et af kravene har været, at kvinder skal deltage i de formelle delegationer under de igangværende fredsforhandlinger mellem det syriske regime og oppositionskoalitionen. For yderligere at styrke kvinders position bør kvinder fra det syriske civilsamfund deltage i form af en uafhængig delegation som en tredje part i forhandlingerne med lige forhandlingsret.

Alligevel er syriske kvinder hidtil blevet holdt uden for forhandlingsbordet under Genève II-konferencen. Dette er ikke kun diskriminerende og i strid med international ret og med FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed og de efterfølgende SR-resolutioner 1820, 1888 og 1889, det medfører også, at nødvendige perspektiver og erfaringer i opbyggelse af fred udelades. Kvinders rettigheder må være med fra begyndelsen, fx når aftaler om våbenhvile skrives, infrastrukturen opbygges og når konstitutionelle overenskomster diskuteres. Uviljen mod at inkludere kvinder i fredsprocessen indebærer derfor såvel et demokratisk underskud som at den kompetence, som findes hos kvinderne, ikke kommer med.

Tilsvarende spørgsmål skal også sættes højt på dagsordenen i forbindelse med den 58. session i CEDAW, FN’s komité for afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder, når Syrien i juli 2014 skal rapportere til denne komité.

Repræsentanter for de syriske kvindeorganisationer Syrian Women’s Network – www.wdn.org – og Syrian Women’s Forum for Peace, der var repræsenteret på det nordiske møde i Oslo, appellerer til regeringerne i de nordiske lande – og til os som ngo’er – om også at arbejde for de kvindeaktivister, som er blevet fængslet af regimet og udsat for tortur, hvorefter flere er forsvundet. Blandt disse kvinder er Tal al-Mallouhi, som har blogget om situationen i Homs, Razan Zaitouneh, advokat og grundlægger af den syriske menneskerettighedsorganisation Violations Documentation Center, VDC, og Ellis Mofarije, som skulle have deltaget i en syrisk kvindegruppes rejse til Genève II-konferencen, men som blev arresteret og derefter er forsvundet.

For Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag

*

10. september 2013

Til statsminister Helle Thorning-Schmidt
Til udenrigsminister Villy Søvndal
Til forsvarsminister Nicolai Wammen

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, dansk sektion af WILPF, Women’s International League for Peace and Freedom, tager på det skarpeste afstand fra regeringens aggressive og militaristiske holdning til at følge USA i en eventuel kommende militær intervention i Syrien.

Kvindefredsligaen ser med den dybeste alvor og bekymring på USA’s præsident Barack Obamas forsøg på at retfærdiggøre USA’s eventuelle militære angreb ved at betegne det som en straffeaktion mod det syriske regime for dets mulige brug af kemiske våben mod civilbefolkningen. Al erfaring fra militære interventioner viser, at det netop er civilbefolkningen, herunder kvinder og børn, der rammes hårdest ved militære angreb. Yderligere vold fra det internationale samfunds side vil blot forværre den fortvivlede situation for det syriske folk.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon advarede så sent som den 6.9. G 20-lederne, samlet til møde i Skt. Petersburg, om de tragiske konsekvenser, som en militær aktion i Syrien vil få, og appellerede om en fornyet international indsats for forhandling.

Politiske forhandlinger er den eneste vej frem for at stoppe katastrofen i Syrien. Varig fred kan ikke bygges på yderligere voldsanvendelse.

Vi henstiller derfor indtrængende til den danske regering om i stedet for at følge USA i endnu en krig at gå ind i en funktion som konfliktløser og fredsmægler og dermed aktivt gå ind i indsatsen for at realisere FN’s appel om fornyede forhandlinger.

Vi henviser i øvrigt også til WILPFs ” Syria, Chemical Weapons, and Avoiding Military Intervention”, se www.wilpfinternational.org.

For Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag

*

Hjemsendelsestruede afghanske kvinder i danske asylcentre

Læserbrev i Information 19.5.13:  Tak til Sofie Tholl for hendes artikel om de hjemsendelsestruede afghanske kvinder, i Information  den 17.5.13.  Det er på høje tid at der bliver sat fokus på deres fortvivlede situation, og at vi nu tvangshjemsender dem er en skændsel, og der skal protesteres.

I år 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd Resolution 1325 om ”Kvinder, fred og sikkerhed i krigs- og konfliktområder. Det var første gang, at FN for alvor tog stilling til kvinders situation i krigs- og konfliktramte lande. Dels er piger og kvinder særligt sårbare, bl.a. er de ofte udsat for seksualiseret vold, som ikke bliver retsforfulgt. Og når de berørte lande skal genopbygges, har kvinderne ingen plads i de planlæggende og besluttende organer.  I erkendelse af at kvinders evne til på fredelig vis at forebygge og løse konflikter er undervurderet, stadfæster FN’s Sikkerheds råds resolution 1325 derfor: at kvinder skal med i alle beslutningstagende fora på alle planer både før, under og efter en konflikt.

Danmark var et af de første lande til at implementere denne resolution og udarbejde en handlingsplan med mange gode intentioner. Papiret er tålmodigt, for netop kvinderne er dokumenteret fortsat umådeligt truede og sårbare, hvilket kan ses i de evalueringsrapporter fra Afghanistan, som kan læses på udenrigsministeriets hjemmeside.
En af Danmarks begrundelser for at gå med i krigen i Afghanistan var netop for at fremme forholdene for kvinderne, beskytte dem mod mændenes vold, hjælpe dem til ligeberettigelse og sikre deres deltagelse i genopbygningen af landet på alle planer.

Dette er ikke lykkedes, og set i det lys er beslutningen om at nægte en afghansk kvinde asyl med tvangshjemsendelse til følge, er efter kvindefredsligaens mening, hyklerisk, uansvarlig og direkte imod FN’s Carter om menneskerettigheder. Alene det at vende tilbage, efter som enlig kvinde at være flygtet fra Afghanistan og have opholdt sig i et vestligt land, vil udgøre en risiko for at blive slået ihjel.
På vegne af  Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Ida Harsløf

*

Vold mod kvinder diskuteres i FN

Til Minister for Ligestilling og Kirke Manu Sareen,  5.3.2013

Kvindefredsligaen har med stor tilfredshed set, at ministeren, når FN’s Kvindekommission i marts træder sammen, vil arbejde på at få hele verden til kollektivt at tage afstand fra vold mod kvinder. Det er dejligt med så klar en stillingtagen.

Vi vil imidlertid bede om, at ministeren tager spørgsmålet op som ”mænds vold mod kvinder”, for det er dét det handler om.  Klarhed fremmer forståelsen, og kan være med til at rette opmærksomheden derhen hvor problemet ligger.

På Kvindefredsligaens vegne

Ida Harsløf

*

Krigen, vi vælger at glemme – artikel i Information 10.11.2007, se http://www.information.dk/149984