Kvinde til Kvinde

Kvinde til Kvinde regnskab 2020

Kvinde til Kvinde 2020

Kvinde til Kvinde regnskab 2019

Nyhedsbrev 2020

Kvinde til Kvinde regnskab 2018

Kvinde til Kvinde regnskab 2017

Kvinde til Kvinde regnskab 2016

Kvinde til Kvindes regnskab 2015

Kvinde til Kvinde – indsamling til støtte for Kvinder i det besatte Palæstina

USAs Israelpolitik
Efter at præsident Trump har anerkendt Israel som „hovedlandet“ og USA har flyttet sin ambassade til Jerusalem, er situationen for palæstinensiske kvinder yderligere forværret.

Kvinder og børn
Volden mod kvinder og børn er øget, og de mange konflikter medfører blandt andet begrænset adgang til basale sundhedstilbud som for eksempel hjælp under graviditet og fødsel.

Kvindernes situation
Den øgede vold styrker de i forvejen patriarkalske strukturer og fastholde kvinderne i en undertrykt tilværelse. Derfor inddrager PWWSD også mænd i deres projekter.

Børnene
For børnene medfører opvæksten under de konfliktfyldte forhold, ofte med vold i hjemmet, svære angsttilstande og indlærings-problemer.

Solidaritet
Gennem en donation, stor eller lille, får du her muligheden for at vise din solidaritet med de palæstinensiske kvinder, og vi ved at det er en kæmpe opmuntring for dem at opleve, at de ikke er glemt af omverdenen.
Samtidig styrker det PWWSD i troen på vigtigheden af deres arbejde.

PWWSD søger gennem sit arbejde at forankre værdier som lighed og demokrati, og for gennem deres programmer at bekæmpe forskelsbehandling af kvinder og fremme positive og sociale ændringer.
PWWSD fortsætter sine bestræbelser på at opretholde balancen mellem dagsordenen for fred og sikkerhed på den ene side og dagsordenen for social lighed og menneskerettighederne på den anden.

Fundamentet i PWWSDs arbejde baserer sig på en alliance mellem græsrødder, kvindeorganisationer, ungdomsbevægelser og fagforeninger.

PWWSD arbejder med supportgrupper. Støttegrupperne arbejder med at lære deltagerne nye teknikker til at forebygge kønsbaseret vold.

Gruppens medlemmer lærer hvordan man beskytter sig selv både psykisk, fysisk og følelsesmæssigt og de lærer forskellige udtryksteknikker for at forbedre deres familiemæssige forhold.

Emner, der bliver rejst til diskussion i grupperne kan være:

Psykiske traumer / selvbeskyttelse / psykisk styrke/ tab / mødres accept af deres fysiske eller mentalt udfordrede børn

Efter en række konsultationer udtalte en af kvinderne følgende:
„Fra nu af tillader jeg aldrig mere nogen at drage fordel af min situation; Jeg blev svindlet økonomisk og blev seksuelt chikaneret. Gennem de individuelle rådgivningssessioner lærte jeg at være stærk og at sætte grænser for andre mennesker. Jeg lærte ikke at lade dem udnytte mig i min vanskelige livssituation. Jeg tog mange forkerte beslutninger på grund af min mands bortgang, og jeg tog dårlige beslutninger.Jeg blev helt knust. Men nu føler jeg mig stærk nok til at komme videre og møde livets vanskeligheder, jeg fandt min selvtillid og min sikre plads.“

Projekt Kvinde til Kvinde blev startet af Kvindefredsligaen i marts 1995 under krigen i Bosnien i det tidligere Jugoslavien

Projektets formål er at støtte kvinder på Balkan, Europas fattigste hjørne, der stadig er mærket af krigene i 90´ernne og begyndelsen af 2000 (Slovenien, Kroatien, Bosnien og Kosovo) med skrøbelige samfund præget af tårnhøj arbejdsløshed, etniske spændinger, kriminalitet, korruption og politisk nepotisme.

Allerede under krigene oprettede kvinder fra forskellige fredsgrupper og den tidligere kvindebevægelse en række krisecentre, kvinde- og menneskerettighedsorganisationer, der arbejdede for at styrke kvindernes position ud fra erfaringer om kvinder som de største ofre for de væbnede konflikter, men også som en særlig resurse ved konfliktløsning og efterfølgende demokratiopbygning i overensstemmelse med grundtankerne i FN´s resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed. Krisecentret for trafficking ofre ASTRA var et af de centre vi støttede.

Kvinde til Kvinde støtter sådanne centre og organisationer og forsøger især at træde økonomisk til, hvor de store organisationer ikke når ud. De projekter, som indsamlingen gennem årene har støttet, har yderligere været projekter, hvis arbejde og kvalitet, Kvinde til Kvinde har haft personligt kendskab til. I de senere år har det især været antitrafficking-centre, som har været fokus for indsamlingen, og siden en studietur i Serbien i efteråret 2011 (læs her) har Kvinde til Kvinde koncentreret sig om menneskerettigheds- og krisecentre for romakvinder og -piger, de allermest sårbare i de nye lande, der blev en følge af krigene på Balkan.

Indsamlingens nyhedsbreve giver eksempler på flere af de konkrete aktiviteter, som Kvinde til Kvinde har støttet.

Det gamle ordsprog Mange bække små gør en stor år, passer til Kvinde til Kvinde. Fra de tilbagemeldinger, som indsamlingen modtager fra kvinderne fra det tidligere Jugoslavien kan Kvinde til Kvinde bekræfte, at hvert eneste bidrag – hvad enten det er stort eller lille – gør en forskel.

Du kan støtte vores arbejde for de palæstinensiske kvinder på

reg: 1551 konto: 067 90 70 eller mobilpay 90630 

Kvinde til Kvinde skiftede i 2017 fokus fra romakvinderne i Serbien til Kvinderne i Palæstina. Organisationen:  Palestinian Working Women’s Society for Development (PWWSD) arbejder med kvinder som lever under svære forhold, hvilket er stort set alle kvinderne under den Israelske okkupation.

Nyhedsbrev 2019

Nyhedsbrev 2018

Nyhedsbrev 2017 

-At leve “under broerne”
om romaernes vilkår i Serbien  

Nyhedsbrev 2019

Nyhedsbrev 2018

Nyhedsbrev 2017  

Tidligere Nyhedsbreve

2015 – 16

2014

2013