Udtalelser

Politiken den 28.1 2016
I anledning af lovforslag L87

Udlændingeloven og Danmarks ansvar som krigsførende land

Den 26.1. blev regeringens lovforslag (L87) om de nye stramninger i udlændingeloven vedtaget. I Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed må vi konstatere, at forslaget ikke på noget tidspunkt kom til at forholder sig til Danmarks internationale ansvar som krigsførende land.

Danmark har forpligtet sig med sin handlingsplan for FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed til i væbnet konflikt at tage særlige hensyn til kvinder, idet kvinder er såvel særligt sårbare ofre for krigens gru som resursepersoner i fredsforhandling og genopbygning.

Danmark har været i krig i Irak i mere end 1 år og er nu også stærkt på vej ind i Syrien. Ved udgangen af 2015 husede Irak iflg. UNHCR omkring en kvart million registrerede flygtninge. Det reelle tal er formentlig langt større.

I lovforslaget til L87 behandles de enkelte punkter i relation til Danmarks internationale ansvar overfor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN´ Børnekonvention. Men regeringens overvejelser i forhold til Resolution 1325 manglede. Her tænkes specifikt på det punkt i lovforslaget, der omhandler retten til familiesammenføring.

Ifølge L87 kan flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus først ansøge om familiesammenføring efter 3 års ophold i Danmark. Dette gælder 20 % af de syriske flygtninge, men reelt bliver der tale om 4 – 5 års venten, idet den ”usynlige” ventetid, nemlig sagsbehandlingstiden, kommer oveni. Politiet meddeler i øjeblikket de nyankomne asylansøgere, at tidspunktet for deres indledende asylsamtale først kan forventes til november 2016. Hertil kommer fornyet sagsbehandlingstid efter de tre års ophold i forhold til ansøgningen om selve familiesammenføringen.

At vente i 4 – 5 år i krigs- og konfliktzoner (nærområder) har frygtelige konsekvenser ikke mindst for kvinder og børn. I den danske handlingsplan for Resolution 1325 for perioden 2014 – 2019 fastslås, at et af de væsentligste tiltag skal være at ”beskytte piger og kvinder mod vold, herunder kønsrelateret vold, tvangsægteskab og andre seksuelle overgreb”.

Lovforslaget har simpelthen ikke forholdt sig til den udsatte situation for de kvinder og børn, som sidder i venteposition i lejre i nærområderne. I Kvindefredsligaens optik er dette i direkte modstrid med de konkrete mål, som Danmark har fremlagt for det internationale samfund med sin handlingsplan for Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed.

 

Gerd Gottlieb og Tove Krag

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Desværre udkommer fred & frihed ikke mere, vi går over til at komme med artikler m.m. på hjemmesiden.

De seneste numre kan læses på nettet. Klik på ikonet eller gå ind under Fred og Frihed på forsiden