Kort Nyt

Vi har desværre mistet vores redaktør af Kort Nyt, Tove Krag.
Det har hidtil ikke været muligt at finde en arvtager, så vi kan desværre ikke opdatere.

Sociale skadevirkninger i det danske asylsystem
Hvordan skader strukturelle forhold og praksisser mennesker, der søger asyl i Danmark – ikke mindst kvinder? Dr. Victoria Canning, ph.d. i kriminologi, har i de senere år forsket i dette emne og kan nu påvise, at de sociale skader påføres gennem en bevidst politik, og ikke utilsigtet.
Kilde: Nyhedsbrev fra Refugees.dk 12. december 2018, læs hele artiklen

*

Stop Killing Us Slowly – En rapport om udrejsecentrene, se

*

Trident Juncture, den største NATO-øvelse siden den kolde krigs tid, blev afholdt i Norge og Østersøområdet 25. oktober – 7. november 2018
I følge Kristian Søby Kristensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier (int. i Politiken 2.11.18) er det “en øvelse, hvor man træner på at gå i krig for at undgå kig, ved at man sender de afskrækkende signaler. Hvis den her øvelse gør, at Rusland opfører sig mindre agressivt over for Nato, har den opfyldt sit formål.”
I Trident Juncture indgik:
10.000 militære køretøjer
65 flådefartøjer, hvoriblandt et amerikansk hangarskib
8 ubåde
150 kampfly
alle Natos 29 medlemslande samt Finland og Sverige
ca. 50.000 soldater, hvoraf ca. 1.000 danske soldater
alene Tysklands udgifter i forbindelse med Trident Juncture beløb sig til 90 millioner euro
Kilde DR.DK

*

Nye love i Tunesien og i Jordan: Voldtægt betragtes nu ifølge lovgivningen som en forbrydelse
I august i år vedtog det tunesiske parlament “Loven for udryddelse af vold mod kvinder”, som er den mest vidtgående ændring nogensinde af den arabiske verdens kvindefjendske love. Loven definerer for første gang i den arabiske verden blandt andet begrebet voldtægt inden for ægteskabet, desuden kan en voldtægtsforbryder ikke fremover slippe for straf ved at gifte sig med sit offer. Få dage senere annullerede også Jordan en tilsvarende lovparagraf om muligheden af giftermål for at slippe for straf.
Love, som giver voldtægtsforbrydere ret til at gifte sig for at undgå straf, er hverken et specielt muslimsk eller mellemøstligt fænomen. Indtil 1994 eksisterede en lignende lov i Frankrig, lige som det i mere end 30 amerikanske stater er kutyme og lovligt, at mindreårige voldtægtsofre bliver gift med deres gerningsmænd for at undgå skandale.
Hanne Foighel i Kristeligt Dagblad 7. august 2017

*

De Blå Stjerner: Læs om gruppen af unge dansk-somaliere i Århus, som med projektet De Blå Stjerner tager ud gratis for at formidle viden om unge somaliere i Danmark. Dette for at aflive fordomme om somaliere som offentligt forsørgede og dårligt integrerede.
Se http://www.fo-aarhus.dk/nyheder/2016/de-blaa-stjerner/

*

BEDSTEFORÆLDRENE MENER – om regeringens forsøg på tvangshjemsendelser af afghanske afviste asylansøgere, en kommentar fra Bedsteforældre for Asyl 20. oktober 2016:
Det er aldeles oprørende at læse Informations artikel den 13. august om et mislykket tvangshjemsendelsesforsøg af en 21-årig afvist afghansk asylansøger.

Inger Støjberg kunne i sin oplevelsesiver have valgt at benytte et af de ca. 165 tomme sæder i det chartrede fly fra Roskilde til Kabul og med egne øjne have set en aktuel konsekvens af regeringens flygtningepolitik i stedet for at ønske at tage på studietur til Australien for at se deres håndtering af flygtninge.

Den aktuelle sag startede en aften i ly af mørket. Fire betjente overmandede den unge mand i sin celle. I løbet af nul komma fem foretoges tvangsudskiftning af tøjet fra inderst til yderst. Tvinges med vold til at åbne munden på jagt efter et barberblad, han er ved at sluge, hvilket han uheldigvis har ”held” med. Ledsages i forløbet af en større gruppe med bl. a.  højtstående repræsentanter for politietaten og ombudsmandsinstitutionen til flyet, hvor han forinden på raffineret vis bastes og bindes med såkaldt ”bodycuff”, som han har på under hele turen bortset fra en kort befrielse for at udskifte  en blodig  t-shirt. Under hele forløbet sætter han sig voldsomt til modværge. ”Bodycuffen ”strammes og yderligere fixering etableres. Artiklen inform erer grundigt om uhyrlige detaljer. I flyet befinder sig udover et stort følge en afghansk   familie, far, mor og barn, der også skulle tvangstilbagesendes. Det er ikke svært at forestille sig et inferno af råb, skrig, jammer og panik.  En handlekraftig betjent forsøger f.eks.   at   ”berolige” den unge mand ved at trykke en tommelfinger ind mellem øret og kæben. Prøv selv kære læser og se hvilket tryk, du kan udholde.  Det kaldes et ”magtmiddel” men ligner tortur. En læge, der tilsyneladende ikke kender etiske regler for læger og lægeforeningens vejledning, som fraråder læger at medvirke ved tvangsudsendelser, deltager i udsendelsen. I Kabul møder et større opbud af bl.a. repræsentanter for diplomatiet og regeringen.  Viceminister i flygtningeministeriet dr. Alema Alema nægter efter lange samtaler og debat at modtage den unge mand, som råber, at han er kristen og derfor efter dr. Alema Alemas skøn vil være i livsfare. Vores eksperthold må i skammekrogen og tage ham med retur.  Dr. Alema Alema var vred over den behandling, han havde fået, og skældte ud.  ”Danmark og Norge var de værste europæiske lande, når det gjaldt tvangsudsendelse”.
Dr. Alema Alema vil for eftertiden nægte at tage imod tvangshjemsendte flygtninge fra Danmark.

Denne historie må da få de mest hårdkogte tilhængere af regeringens flygtningepolitik til at se i øjnene, at vi er på et helt galt spor.
Vi må handle, tænke og planlægge anstændigt. Det er ikke kun vores renomme, der er på spil. Der er indtrådt en uhyggelig, kynisk mentalitetsændring blandt politikere, embedsmænd og i  dele af befolkningen, desværre også blandt enkelte læger..
DETTE ER IKKE EN RETSSTAT SOM DANMARK VÆRDIGT!

Læge Vibeke Husfeldt.  Hillerød
Med i Bedsteforældre for Asyls lægegruppe
Se mere om Bedsteforældre for Asyl på http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk

*

På FN’s fredsdag den 21. september 2016 arrangerede en række fredsorganisationer en sejlads med fredsflag og bannere rundt i Københavns kanaler og havn med stop bl.a. på Papirøen, hvor der blev uddelt flyers og diskuteret såvel fredsdag og fred som den intense danske krigsdeltagelse, ikke mindst i de seneste bombninger i Syrien.

wp_20160921_18_51_53_pro

20160921_172335

*

I følge UNICEF, FN’s børneorganisation, er omkring 28 millioner børn i øjeblikket på flugt fra deres kendte omgivelser på grund af krig
I følge UNICEFs rapport fra 7. september 2016 er Tyrkiet det land, hvor der opholder sig flest flygtningebørn, anslået omkring halvanden million – primært fra Afghanistan og Syrien – hvoraf kun godt 325.000 er indskrevet i skoler eller ved midlertidige uddannelsescentre. Læs mere på
http://www.unicef.org/ceecis/media_29565.html

*

Nobelprismodtagernes stemmer har vægt: Politiske fanger frigivet i Guatemala
Den 18. juli publicerede 9 tidligere Nobelpris-modtagere – heriblandt Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum og Desmond Tutu – en opfordring til Jimmy Morales, Guatemalas præsident, om at trække styrets falske anklager mod syv fængslede miljøforkæmpere tilbage og at løslade dem. Opfordringen var publiceret i La Hora, et af de større dagblade i Guatemala, hvorefter de syv anklagede den 22. juli blev løsladt, og alle anklager mod dem bortfaldt.
Se mere på http://nobelwomensinitiative.org/2016/07/laureates-call-for-release-of-guatemalan-political-prisoners/?ref=196&utm_medium=email&utm_campaign=Monthly%20Update%20-%20July%202016&utm_content=Monthly%20Update%20-%20July%202016+CID_222293380cbbd21aa556009588edbe10&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Learn%20More

*

Om Danmarks seneste igangværende krigsdeltagelse kan man på Forsvarets hjemmeside den 7.7.16 blandt andet læse om:
Kampflybidraget
I perioden fra onsdag den 29. juni til onsdag den 6. juli har de danske F-16 fløjet knap 130 timer fordelt på 12 missioner i Operation Inherent Resolve. Missionerne er foregået i Irak i provinserne Al Anbar, Ninawa og Salah Ad Din. Målene har blandt andet været morterstillinger, bunkere og bygninger.
Der er ikke blevet fløjet missioner med de danske kampfly i Syrien i den forgangne uge.

Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 12
Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 8

Fra kampflybidragets første indsættelse den 17. juni frem til onsdag den 6. juli klokken 0900 er der i alt blevet fløjet 325 timer fordelt på 29 missioner, og der er  anvendt 31 præcisionsbomber.”
Se mere på http://www2.forsvaret.dk/nyheder/intops/Pages/MissionUpdatenr3.aspx

Til orientering ligger gennemsnitsprisen for en kastet bombe på omkring en kvart million.

*

Et rekordstort antal mennesker er nu på flugt
I følge den seneste rapport – udgivet på FN’s Verdensflygtningedag den 20. juni – fra FN’s Højkommisoriat for Flygtninge, UNHCR, steg antallet af mennesker på flugt fra krig, forfølgelse, overgreb og nød i 2015 til 65,3 millioner, hvilket er 50 % flere end for blot fem år siden. “Vi har brug for handling, politisk handling, for at stoppe konflikter,” siger Filippo Grant, FN’s flygtningehøjkommissær, “det vil være den bedste måde at forebygge flygtningestrømmene.”
Læs hele rapporten på http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html

Ida 4
Kvinder i Sort demonstrerer ved Rundetårn 20.6.16 – FN’s Verdensflygtningedag – sammen med kvinder fra asylcentrene mod de lange opholdstider i de danske centre (Foto: Ida Harsløf)

*

Danmarks 3 evalueringsrapporter om Afghanistan:
“Man kan ikke lave udvikling midt i en krigszone” – læs Charlotte Aagaards samtale i Information 10. juni 2016 med seniorforsker Louise Riis Andersen, DIIS, på https://www.information.dk/udland/2016/06/kan-lave-udvikling-midt-krigszone
De tre rapporter – Internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan, Udviklingssamarbejde i Afghanistan og Danske erfaringer med stabiliseringssamarbejde og CIMIC – kan læses på
http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=1D0A3AB3-C2B6-4F38-A588-712653CAB7C3

*

Læs årsrapporten 2015 fra Institut for Menneskerettigheder på http://menneskeret.dk/nyheder/aarsberetning-menneskerettighederne-pres-paa-udlaendingeomraadet?utm_medium=email&utm_campaign=Maj%202016&utm_content=Maj%202016+CID_2cd7ce93ca55ab941cfdbdd8bc0d6c07&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Ls%20mere%20om%20beretningen%20her

*

WP_20160419_16_37_15_Pro

Kvinder i Sort med sus i bannerne ved demonstrationen 19.4.16 på Christiansborg Slotsplads mod danske tropper ind i Syrien – også Kvindefredsligaens banner var med her

“Et kraftfuldt svar fra omverdenen” – så går Danmark i krig igen, nu for 6. gang siden år 2000*
Tirsdag den 19. april 2016 vedtog Folketinget at sende danske soldater og militær ud i ny krig, denne gang i Syrien. For forslaget stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, mens Alternativet, SF og Enhedslisten er imod denne nye krigsindgang. “Den brutale og hensynsløse terrororganisation Isil skal møde et kraftfuldt svar fra omverdenen. Mørket skal bekæmpes”, lød det i statsminister Lars Løkke Rasmussens begrundelse for at lade dansk militær gå med USA ind i Syrien.
I første omgang afsætter regeringen med støttepartier 300 millioner kroner til denne nye danske militære indsats.

*Hvad har Danmark lært af de foregående danske krigsindsatser siden år 2000? Svaret blæser i vinden, men dansk militær har været aktivt med i Afghanistan 2002, Irak 2003, Libyen 2011, Mali 2014, Irak igen 2014 og nu Syrien 2016!

*

WP_20160410_13_44_54_Pro Plakat ved Istedgade i København 10.4.16 (Foto: Tove Krag)

Frankrig har den 6. april 2016 vedtaget lovgivning, som kriminaliserer sexkøb
Frankrig, næststørste land i EU målt i indbyggertal, har en stor sexindustri. Med den nye prostitutionslovgivning anerkender man, at prostitution er vold og en alvorlig hindring for ligestilling. Den nye lovgivning giver alfonser, menneskehandlere og sexkøbere kamp til stregen. Samtidig satses der hårdt på at skabe bedre mulighed for prostituerede til at forlade prostitution.

  • Den nye franske prostitutionslovgivning indeholder følgende elementer:
    køb af seksuelle ydelser forbydes
  • alle former for kriminalisering af den prostituerede ophæves
  • bedre adgang til økonomisk kompensation for ofre for menneskehandel og rufferi
  • national exitstrategi med lokale tiltag, der beskytter ofre for prostitution og kvindehandel, yder social bistand og hjælper mennesker til at forlade prostitution, hvis de ønsker det
  • mulighed for midlertidig opholdstilladelse til ofre for menneskehandel til prostitution
  • styrkelse af indsatsen for at bekæmpe rufferi og menneskehandel til prostitution på internettet
  • uddannelsespolitisk indsats i folkeskolen mod vare-/tingsliggørelse af menneskekroppen

Blandt andet Sverige, Norge, Island, Canada og Nordirland har allerede indført tilsvarende lovgivning.
Læs mere på http://8marts.dk

*

“Krig er den ultimative falliterklæring for demokratiet”
– så klart lød ordene fra  Anders Koustrup Kærgaard ved demonstrationen 31.3.16 med parolen Nej til krig i Syrien. Anders Koustrup Kærgaard er dansk kaptajn ved Gardehusarregimentet og whistleblower og er den efterretningsofficer, som i 2012 trådte frem med beviser for overgreb mod civile under en operation i 2004 i det sydlige Irak.

160331 Nej til danske tropper til SyrienOgså Kvindefredsligaen og Kvinder i Sort deltog i demonstrationen 31.3.16 på Christiansborg Slotsplads mod danske tropper til Syrien og mod køb af kampfly for 30 milliarder (Foto: Tove Krag)

*

De nordiske ligestillingsministre stillede stærkt op for at få kvinders ytringsfrihed og seksuelle rettigheder skrevet ind i slutdokumentet ved Commission of the Status of Women, CSW’s generalforsamling i FN i New York i marts
Læs mere om mødet på http://www.nikk.no/nyheter/nordiska-ministrar-star-upp-for-kvinnors-yttrandefrihet-och-sexuella-rattigheter/ og på http://esango.un.org/SideEvents/documents/1181

*

Syriens børn kommer til at leve med varige mén og traumer
I følge nye tal fra Unicef er 7.000 børn blevet dræbt, og hvert tredje barn er blevet slået, sparket eller skudt efter, siden borgerkrigen brød ud i 2011. 7,5 millioner børn har brug for humanitær hjælp, og 2 millioner mindreårige, dvs. under 18 år, er flygtet fra landet.
Maria Skjødt i Politiken 14.3.16, hvor der også henvises til journalist Nagieb Khajas dokumentartfilm om dagligdagen i Syrien, se http://politiken.dk/3103118

*

Pas bedre på de uledsagede flygtningebørn
Vera Jourová, EU-kommissær for retlige anliggender, har udsendt en stærk opfordring til landene i EU om en øget indsats i situationen for de mere end 250.000 uledsagede børn under 18 år, som i 2015 søgte om asyl i Europa. De er udsat for enorme risici undervejs fra hjemlandene, og Europol, Den Europæiske Unions politienhed, har nylig meldt ud, at op til 10.000 af disse mindreårige flygtninge tilsyneladende er forsvundet efter ankomsten til Europa.
Risikoen er stor for, at mange af dem bliver udnyttet af kriminelle netværk til menneskehandel, slaveri og  prostitution. Migrationsstrømmen må under ingen omstændigheder føre til, at der opstår et marked, hvor kriminelle kan rekruttere de mest sårbare og tjene penge på menneskers elendighed, skriver Vare Jourová – den tid, som det tager at gennemføre en asylproces bør afkortes mest muligt, fordi der netop i ventetiden er størst risiko for, at børn forsvinder.
Læs hele artiklen om den aktuelle situation i The Guardian på http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees

*

Aktører er uenige om flygtningekonventionens urørlighed
Selvom en ændring af FN’s Flygtningekonvention fra 1951 vil forringe flygtninges forhold, er selve debatten nødvendig, siger Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl, som finder det “forstokket at sige, at man aldrig vil lave om på konventioner.” Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, er derimod ikke meget for at snakke om at ændre flygtningekonventionen: “Det er bekymrende”, siger Andreas Kamm, “at motivet for at ændre konventionen ikke er at styrke hjælpen, men at slippe for at hjælpe. Derfor er jeg ikke optimistisk i forhold til at sætte en sådan proces i gang. Det er sandt, at verdens skæve gang har ført til mindre respekt for den internationale humanitære lov, men det løser vi ikke ved at ændre konventionen hen imod færre forpligtelser eller dårligere beskyttelse. Om vi river papiret i stykker eller ej, så er situationen i verden den samme.”
Fra artikel af Mette Skov Hansen i Kristeligt Dagblad 25.1.16

*

Kvinder på flugt er særligt udsatte og bliver ofte ofre for vold og seksuel udnyttelse
Sådan lyder det i en advarsel fra Amnesty International, som har interviewet en række kvinder på flugt fra Syrien og Irak mod Europa gennem Tyrkiet, Grækenland og andre Balkan-lande.
Læs mere på http://globalnyt.dk/content/amnesty-kvinder-paa-flugt-er-saerligt-saarbare og på https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe

*

Hver tredje flygtning i Danmark får ikke råd til tre måltider om dagen
Regeringens nye lave ydelse til flygtninge vil betyde, at mindst 20.000 mennesker i Danmark kommer til at lide store afsavn næste år. Det kan også forventes, at hver fjerde ikke vil have midler til at købe lægeordineret medicin, mens 60 % ikke vil have råd til at gå til tandlæge. Det er nogle af konklusionerne i den rapport, som Center for Alternativ Samfundsanalyse i december udsendte om konsekvenserne af regeringens genindførelse af starthjælp i forbindelse med stramningen af udlændingelovgivningen.
Rapporten advarer om, at integrationsydelsen sammen med regeringens beslutning om at beskære kontanthjælpen er ved at ændre en lang tradition i dansk socialpolitik med at forsørge mennesker, som er havnet i en vanskelig situation.
Rapporten henviser også til, at flere undersøgelser har påvist ingen eller en yderst beskeden effekt af lavere ydelser m.h.t. at få flere i arbejde, og Jan Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at den lavere integrationsydelse vil øge antallet af fattige i Danmark med hele 50 %.
Kristeligt Dagblad 17.12.15, læs mere på http://casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&Item=845

*

I Eritrea risikerer man at aftjene værnepligt i 15 år eller mere
Menneskerettighedssituationen i Eritrea er ikke blevet forbedret, snarere tværtimod. Efter Udlændingestyrelsens udsendelse sidste år af den stærkt kritiserede rapport om forbedring af forholdene i landet, som havde en praksisændring til formål, så flygtninge fra Eritrea kunne afvises og/eller tilbagesendes fra Danmark, besluttede Amnesty selv at undersøge situationen og har derefter udsendt en rapport, hvori der fx rapporteres om samtaler med eritreere, som er flygtet fra landet efter at have været tvunget til militærtjeneste i 10 eller 15 år. I følge Amnesty er værnepligten en form for tvangsarbejde, hvor regeringen bla. sætter soldater til at udføre landbrugs- eller bygningsarbejde i forbindelse med statslige projekter.
Amnesty’s holdning er, at Udlændingestyrelsen simpelthen bør trække sin rapport tilbage, hvilket dog ikke er sket endnu, derimod bruges rapporten af de britiske myndigheder som grundlag for at afvise asylansøgere fra Eritrea.
Læs hele Amnesty’s rapport på http://amnesty.dk/nyhedsliste/2015/ny-amnesty-rapport-om-eritrea-gaar-imod-udlaendingestyrelsen

*

Nydanskere får midler til naturprojekt.
Fem unge folkeskoleelever – Alad Mehdi, Omar El-Rifal, Abed Adlouni, Leith Kashkul og Amir Esfanjani – besluttede sig i 2007 for at gøre op med offermentaliteten: De stiftede en forening, Team Succes, og fik snart både Kronprinsesse Marys integrationspris, Venstres frihedspris og Sabroe-prisen. Siden har de vist en imponerende evne til vedblivende at trække unge “på kanten” ind i konstruktive fællesskaber.
Nu har Team Succes, som har afdelinger i Vejle, Holbæk, Fredensborg og Greve, fået sit hidtil største støttebeløb med 7,9 millioner kroner fra Nordeafonden til at aktivere unge nydanskere  ved at få dem med ud i naturen, i de skove, enge og strande, som mange unge ikke rigtigt har taget til sig.
Som led i projektet skal omkring 400 unge gennemføre et uddannelsesforløb, som kræver både disciplin, dedikation og vedholdenhed. Hver måned får deltagerne halvanden times undervisning i kommunikation, empati, disciplin, ledelse og samarbejde. Målgruppen er unge i alderen 16 – 24 år,hvoraf en del rekrutteres fra socialt belastede miljøer.
Læs mere på http://teamsucces.dk

*

Gambias kvinder tjener på skraldet
Der er penge i skrald – og der er meget skrald i Gambia. Plasticposer kan smeltes og presses til fortovsfliser, andet organisk affald kan blive til trækul. Og begge dele kan sælges på de lokale markeder.
Derfor bliver en række gambianske kvinder i øjeblikket undervist på Recycling Innovation Centre af instruktører fra ngo’en WasteAid UK og Women’s Initiative – the Gambia (WIG). Formålet er at gøre kvinderne selvforsynende.
“Det er vigtigt, at vi kvinder lærer at styrke os selv. Vi har allerede misset muligheden for skolegang, men når vi lærer som mødre, kan vi lære vores børn, hvordan man får et bedre liv,” siger 27-årige Nyime Dibbo til The Guardian.
Det anslås, at en pose trækul produceret af skrald kan sælges for 180 dalasi, hvilket svarer til omkring 30 danske kroner, og at der kan produceres så meget, at kvinderne kan sælge for mellem 800 og 1.000 dalasi om dagen (mellem 135 og 170 danske kroner). Gennemsnitsindtægten for en ufaglært arbejder i Gambia er 1.500 dalasi (255 kroner)  – om måneden.
Fra Udenrigsministeriets tidsskrift Udvikling november 2015, læs hele bladet på http://ipaper.ipapercms.dk/Udenrigsministeriet/Udvikling/2015/Udviklingnr62015/