Nordisk samarbejde

Nordisk møde i Gøteborg 22 – 24 oktober 2021

Nordisk møde 2021 bliver i
Gøteborg 22. – 24. Oktober

 

Kvindefredsligaen samarbejder med søstersektionerne i Finland, Norge og Sverige, som der holdes årlige møder med. Samarbejdet har bl.a. betydet, at vi har sendt henvendelser til vore respektive regeringer med opfordring til at arbejde for at få kvinder repræsenteret ved fredsforhandlingerne i senest såvel Afghanistan som i Syrien, lige som vi har sendt henvendelser til Nordisk Råd og til Nordisk Ministerråd om ikke alene at beskæftige sig med et nordisk militært samarbejde, men derimod også med fællesnordisk fredelig konfliktløsning.
Finland: www.wilpf.fi Norge:www.ikff.no Sverige: www.ikff.se