Bliv medlem

– det koster mindre end 1 krone om dagen!

Som medlem i Kvindefredsligaen støtter du:

 • Kvinders fredsarbejde i hele verden, særligt i konfliktområder som blandt andet Palæstina, DRC og Syrien
 • Lobbyarbejde i FN når det gælder nedrustning, fred og sikkerhed, ligestilling og menneskerettigheder
 • Kvinders deltagelse i internationale fora, hvor de kan medvirke til at sprede information om situationen i deres lande og påvirke fredsfremmende aktiviteter
 • Informationsarbejde og opinionsdannelsesarbejde såvel i Danmark som internationalt rettet mod beslutningstagere, politikere og den almindelige befolkning

Som medlem af Kvindefredsligaen kan du:

 • Lære mere om sikkerhedspolitiske spørgsmål ud fra en kønssynsvinkel i en international og national kontekst
 • Deltage i vores aktiviteter og møder både nationalt og internationalt
 • Deltage i det lokale arbejde i kredsene.

Hvorfor være medlem af
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

 • Kvindefredsligaen er ikke bare verdens ældste internationale kvindefredsorganisation – den er også verdens eneste af sin art.
 • Kvindefredsligaen er enestående, fordi den ikke bare arbejder på lokalt plan, men også på internationalt niveau med med freds- og sikkerhedsspørgsmål.
 • To af WILPFs internationale præsidenter – Jane Addams (1931) og Emily Greene Balch (1946) – har modtaget Nobels fredspris, og WILPF har konsultativ status ved FN.
 • WILPF International i New York var en af de drivende kræfter bag godkendelsen i FN af FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed.
 • I Danmark har vi arbejdet for fred i kvindefredsligaregi siden 1915.
 • Den danske sektion var med i planlægningen af den store “Verdenskonference for Fred” i 1986, FN’s fredsår.
 • Den danske sektion har været repræsenteret ved og været aktive deltagere ved alle FN’s internationale Kvindekonferencer.
 • Den danske sektion har siden 1961 været aktiv i kampen for at Danmark ikke skulle indføre atomkraft, og har også været med i kampagner for at stoppe atomprøvesprængninger verden over.
 • For nuværende aktiviteter se under Arbejdsområder

Medlemskab:

Husstand kr. 350
Enkeltmedlem kr. 300
Arbejdsløs, pensionist, eller studerende kr. 210

Send tilmelding og betal til: Bank: 1551 – 3668000622

Dit navn (*)

Din adresse (*)

Postnummer (*)

By (*)

Din e-mail (*)

Evt besked