Kredse

PROGRAM FOR KVINDEFREDSLIGAEN 2017 – 2018 SKIVE

Skivekredsen | Bestyrelse

Solvejg Sieg Sørensen
formand
Vejsmarkvej 16
7870 Roslev
Tlf. 9759 7160/ 2331 5971
sieg.moerch@gmail.com

Ilse Orloff Svendsen
kasserer
Furvej 58,
7800 Skive
Tlf. 97584 702 /2320 3376
ilseper@post.tele.dk
Kontonr.: 1551-9175385

Birthe Krogh
sekretær
Gammelgaardsvej 4
7800 Skive
Tlf. 9752 0262 / 2230 8730
bikrogh1@gmail.com

Kûna Damgaard
Vilevej 12
7870 Roslev
Tlf. 9773 1341 / 2449 4274
kunadamgaard@yahoo.dk

Birgit Fenger
Pallesdamvej 18
7840 Højslev
Tlf. 9753 7320 /4041 5768

Lis Kofoed Jensen
Ø. Grønningvej 24
7870 Roslev
Tlf. 2047 9251
jenli@energimail.dk

Hanne Nielsen
Feldingbjergvej 10
7850 Stoholm
Tlf. 2146 3171 hanne.elise1864@hotmail.com

Ellen Lidegård
Viborgvej 125,
7800 Skive
9753 5702 / 2877 6261
ellenlidegaard@gmail.com

Gudrun Saugbjerg
Kirkevej 24
7800 Skive
Tlf. 9752 3836
erik.saugbjerg@gmail.com

Bliv medlem!

Det koster 300 kr. om året at være medlem.
Pensionister og studerende betaler 210 kr. og et husstandsmedlemskab koster 350 kr