• Intet menneske er illegalt

Bliv medlem

Links - Vi samarbejder bredtknap_kalender

 I forbindelse med møde i Nordisk Råd i København 30.10. - 3.11. 2016 sendte de nordiske WILPF sektioner følgende udtalelse til deres respektive parlamentarikere i Nordisk Råd

NORDEN UDEN FOR NATO

De nordiske sektioner af Women’s Intenational League for Peace and Freedom, WILPF, i Danmark, Finland, Norge og Sverige er imod NATO og ønsker, at et samlet Norden skal stå uden for NATO. 
 
WILPF er en af verdens ældste fredsorganisationer og blev stiftet i 1915. WILPF er imod NATO, og udtaler i sit Manifest 2015, at

"NATO er en stigende trussel, aggressiv og ekspansiv, rustet med kernevåben for at forsvare medlemsstaternes interesser i et voksende geografisk perspektiv. NATO må afvikles,  i lighed med alle militæralliancer og udenlandske baser".
          
Norge og Danmark er medlemmer af NATO. Erfaringerne fra Norge og Danmark viser, at medlemskab i NATO er uforeneligt med arbejde for fred, nedrustning og forbud mod atomvåben.

NATO er en militær alliance og har deltaget i krige i en række lande, blandt andet Afghanistan, Libyen og Syrien, med USA i førersædet.

NATOs krigføring har ikke ført til fred eller demokrati, men til enorme lidelser for lokalbefolkningen, miljø-ødelæggelser, flygtningestrømme – og menneskelige tab og store udgifter for NATO-landene selv. I de seneste år har vi også set, at NATO opptræder aggressivt mod Rusland og lande i øst og derved udgør en fare for ny kold krig. Den danske og den norske sektion af WILPF har den holdning, at Danmark og Norge skal gå ud af NATO.
 
Sverige og Finland er ikke medlemmer af NATO, men har for nylig indgået værtslandsaftaler, som øger samarbejdet med NATO. De svenske og finske sektioner af WILPF har været modstandere af værtslandsaftalerne og er imod, at landene bliver medlemmer af  NATO.
 
WILPF arbejder for retfærdig fred, menneskelig sikkerhed og bærekraftig udvikling med et ligestillingsperspektiv; denne målsætning kan ikke forenes med medlemskab af NATO.
 
Den 27. oktober 2016

De nordiske sektioner af Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF

Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag, Danmark, Arja Laine, Finland, Liss Schanke, Norge,, Annika Skogar, Sverige

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Vesterbrogade 10, DK - 1620 København V

wilpfdk@gmail.com   www.kvindefredsliga.dk

facebookTWITIkonYoutubeLigablikBlog

WomenPeaceSecurityCompendium_cover_enVIDEO KONGRESSENstop war 2

VI VAR DERWILPF INT4a6a

KVINDER SOM FLYG NYKORT NYTkiller 23a